Slovenská štatistika a demografia 1/2024

Počet strán: 114

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (7,3 MB, 116 stiahnutí)

Informácia o zmene v časopise

Peter Peťko, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika
Iveta Stankovičová, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

(viac…)

Editoriál

Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

(viac…)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

PRIPRAVUJEME

Vek žien pri prvom pôrode na Slovensku

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Statistická analýza chybějících dat

Roman Pavelka, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika