Spracovanie pasívnych lokalizačných údajov mobilnej siete na použitie v experimentálnej populačnej štatistike

Martin Šveda, Michala Sládeková Madajová, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Geografický ústav SAV, v. v. i., Slovenská republika
Pavol Hurbánek, Konštantín Rosina, Geografický ústav SAV, v. v. i., Slovenská republika

Typ článku: vedecký článok
Strany: 27 – 51

Abstrakt

Mobilný telefón sa stal neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a unikátnym zdrojom údajov o obyvateľstve, jeho priestorovom rozmiestnení, mobilite a aktivitách. Cieľom príspevku je opísať konceptuálny a metodický prístup spracovania pasívnych lokalizačných údajov mobilnej siete a pokúsiť sa odpovedať na nasledujúce výskumné otázky: Dokážu lokalizačné údaje z mobilnej siete poskytnúť relevantnú informáciu o priestorovom rozmiestnení populácie na Slovensku? Môžu byť tieto údaje relevantným doplnkom ku štatistickým údajom o obyvateľstve a aké sú ich limity? Výsledky spracovania lokalizačných údajov mobilnej siete priniesli robustné výsledky, ktoré môžu prispieť k hlbšiemu poznaniu priestorového rozmiestnenia obyvateľstva. Pri rešpektovaní viacerých limitov dostávame perspektívne dáta, vhodné na rozmanité analýzy na úrovni regiónov alebo lokalít.

Článok na stiahnutie
PDF (5,0 MB, 73 stiahnutí)