Dagmar Ceľuchová Bošanská, Juraj Bárdy, Alistiq, s. r. o., Slovenská republika

Typ článku: informatívny článok
Strany: 63 – 76

Abstrakt

Využitie veľkých údajov, takzvaných Big Data, na doplnenie oficiálnych štatistík predstavuje zaujímavú príležitosť. Tento typ údajov možno získavať zo sociálnych sietí, obchodných systémov a prepojených inteligentných zariadení, ktoré sa nazývajú aj internet vecí, čo môže viesť k rýchlejšiemu vytváraniu štatistík takmer v reálnom čase. Článok sa zameriava na kategórie Big Data a ich vlastnosti, ako napríklad údaje bez závislostí (kategoriálne, kvantitatívne, textové) a údaje so závislosťami (časové, sieťové, priestorové). Big Data nachádzajú uplatnenie v oblastiach ako cestovný ruch, demografia, vývoj cien, priemyselná produkcia a v mnohých iných. Napriek príležitostiam prináša aj riziká a problémy, ktoré je potrebné zohľadniť.

Článok na stiahnutie
PDF (2,2 MB, 33 stiahnutí)