Pokus o monitorovanie sociálneho napätia z príspevkov na sociálnej sieti Facebook

Dagmar Ceľuchová Bošanská, Martin Janík, Filip Nguyen, Alistiq, s. r. o., Slovenská republika

Typ článku: informatívny článok
Strany: 93 – 110

Abstrakt

Sociálne siete sú čoraz populárnejším miestom, kde ľudia zdieľajú svoje pocity a názory na rôzne udalosti a tematicky súvisiace správy. Táto popularita vytvára veľké množstvo údajov týkajúcich sa nálady a sociálneho napätia ľudí. Cieľom bolo analyzovať sentiment príspevkov na sociálnej sieti Facebook v slovenčine a použiť tieto údaje na získanie informácií o emocionálnom stave ľudí. Použitá metóda využíva model na spracovanie prirodzeného jazyka XLM-RoBERTa-large a umožňuje korelovať sociálne napätie s udalosťami zo skutočného sveta. Analýza sentimentu príspevkov na sociálnych sieťach môže byť užitočná pre tvorcov politík a sociológov, a v budúcnosti sa môže rozšíriť na ďalšie platformy a jazyky.

Článok na stiahnutie
PDF (2,6 MB, 31 stiahnutí)