Metodický rámec na podporu používania Big Data v štatistike

Peter Ďuriš, Go SMART s. r. o., Slovenská republika

Typ článku: informatívny článok
Strany: 58 – 64

Abstrakt

Článok sa zaoberá definovaním vhodných postupov pre adopciu Big Data do procesu tvorby štatistických produktov. Realizáciou projektu Socioekonomické aspekty Big Data Štatistický úrad Slovenskej republiky demonštruje, že existujú modely a postupy ako využiť Big Data, ktoré je možné štandardizovať do metodických usmernení pre túto oblasť. Cieľom príspevku je predstavenie metodologického rámca na štandardizáciu procesu zberu, spracovania a vyhodnocovania Big Data.

Článok na stiahnutie
PDF (2,2 MB, 30 stiahnutí)