Slovenská štatistika a demografia 3/2021

Počet strán: 102

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,2 MB, 612 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

PRIPRAVUJEME

Epidémie na Slovensku a ich odraz v spoločnosti

Pavol Tišliar, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika

Dôležité empirické poznatky z hodnotenia epidemickej situácie na Slovensku

Mikuláš Cár, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Slovenská republika

Okamžitý dopad pandémie Covid-19 na globálnu ekonomiku v rámci modelu reálneho hospodárskeho cyklu dvoch období

Karol Szomolányi, Martin Lukáčik, Adriana Lukáčiková, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Sobášnosť slobodných na Slovensku v pandemickom roku 2020

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Pandémia ochorenia Covid-19 v roku 2020 a niektoré charakteristiky úmrtnosti na Slovensku

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Pandémia Covid-19 v SR a jej vplyv na mieru vnútornej migrácie medzi okresmi

Richard Heriban, Prognostický ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika