Sezónnosť v úmrtnosti na Slovensku

Helena Glaser-Opitzová, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 35 – 56

Abstrakt

Článok sa zaoberá sezónnosťou úmrtnosti na Slovensku. Analyzuje údaje týkajúce sa mesačných počtov úmrtí podľa pohlavia, veku a podľa vybraných príčin smrti na choroby obehovej sústavy a choroby dýchacej sústavy v období január 2000 až december 2019. Odpovedá na otázku, či je počet úmrtí na Slovensku v rámci roka rozložený náhodne, alebo má skutočne sezónny charakter. Skúma odlišnosť sezónnych fluktuácií podľa vybraných príčin smrti. Na sezónnu analýzu vybraných časových radov úmrtnosti sme použili softvér JDemetra+ a metódu TRAMO/SEATS, ktorá patrí do skupiny metód explicitne založených na stochastickom modeli ARIMA.

Článok na stiahnutie
PDF (1,8 MB, 264 stiahnutí)