Aká je skutočná intenzita plodnosti na Slovensku?

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Strany: 19 – 34

Abstrakt

Vývoj plodnosti na Slovensku meraný konvenčnými ukazovateľmi vykazoval po roku 1989 dramatický pokles a dlhodobú stabilizáciu na veľmi nízkej úrovni. Slovensko bolo preto zaradené medzi krajiny s najnižšou intenzitou rodenia detí na svete. Proces odkladania rodenia detí však významným spôsobom ovplyvnil časovanie a tiež štruktúru žien podľa parity. Práve tempo efekt a efekt zmeny parity predstavujú dôležité faktory, ktoré môžu významným spôsobom skresľovať hodnotu plodnosti, ktorú poskytujú konvenčne používané indikátory. Cieľom príspevku je preto jednak poukázať na alternatívne možnosti pri transverzálnej analýze plodnosti v dátových podmienkach Slovenska, ako aj identifikovať rozsah a dôsledky efektu zmien parity a tempa. Tým sa zároveň pokúsime odpovedať na otázku aká v skutočnosti bola a je intenzita plodnosti na Slovensku.

Článok na stiahnutie
PDF (1,5 MB, 377 stiahnutí)