Teoreticko-metodologické aspekty hodnotenia kvality administratívnych zdrojov údajov využívaných na štatistické účely

Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika
Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 57 – 71

Abstrakt

Článok sa zameriava na teoretické a metodologické aspekty hodnotenia administratívnych zdrojov údajov, ktoré sa využívajú na štatistické účely. Vytvorený teoreticko-metodologický rámec bude slúžiť ako základ na hodnotenie všetkých administratívnych údajov vstupujúcich do štatistického systému.

Článok na stiahnutie
PDF (1,3 MB, 48 stiahnutí)

Menu