Slovenská štatistika a demografia 4/2021

Počet strán: 82

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,3 MB, 748 stiahnutí)

Editoriál

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

(viac…)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

PRIPRAVUJEME

Monotematické číslo Slovenskej štatistiky a demografie 1/2022 zamerané na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

Editoriál

Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Východiská konceptu nového sčítania a jeho príprava

Ľudmila Ivančíková, Zuzana Podmanická, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Koncept územnej prípravy pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 so zameraním na štatistické adresné body

Andrea Schittenhelm, Lucia Vanišová, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Teoreticko-metodologické východiská systému pre Sčítanie domov a bytov 2021

Lucia Vanišová, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Tvorba integračného zoznamu rodných čísel pre účel autentifikácie obyvateľa v elektronickom sčítaní

Martin Kočiš, Cindy Erdelyi, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Podpora terénneho zisťovania pre prvé elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Csilla Kiššová, Silvia Tomkovičová, Ivana Majzlíková, Silvia Hudecová, Michaela Regešová, Adam Zetek, Monika Rákošová, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Propagačno-komunikačná kampaň Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Silvia Hudecová, Michaela Regešová, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika