Dôležité empirické poznatky z hodnotenia epidemickej situácie na Slovensku

Mikuláš Cár, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Slovenská republika

Strany: 20 – 37

Abstrakt

Pri oficiálnom sledovaní a hodnotení epidemickej situácie sa používa celý rad ukazovateľov a analytických nástrojov. S odstupom času sa dá hodnotiť vhodnosť ich výberu a aj ich účinnosť v boji proti šíreniu koronavírusu. Autor príspevku poukazuje na diskutabilný výber niektorých ukazovateľov a otáznu účinnosť covidového automatu.

Článok na stiahnutie
PDF (1,5 MB, 156 stiahnutí)