Slovenská štatistika a demografia 4/2017

Počet strán: 68

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (6,7 MB, 351 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY