Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a časovanie materstva na Slovensku v regionálnej perspektíve

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 16 – 35

Abstrakt

Odkladanie materstva je jedným z hlavných znakov transformácie reprodukčného správania na Slovensku v posledných takmer troch desaťročiach. Dôležitým faktorom tohto vývoja je predovšetkým obdobie predlžovania štúdia a s ním spojené zmeny vo vzdelanostnej štruktúre. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na vývoj časovania materstva. Analyzujeme nielen národnú, ale aj regionálnu perspektívu v spojitosti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním žien. Snažíme sa tak odpovedať na otázku, či proces odkladania môžeme identifikovať naprieč všetkými vzdelanostnými skupinami. Okrem toho sa snažíme nájsť priestorové diferencie v procese odkladania materstva v rámci jednotlivých vzdelanostných skupín a analyzujeme ich vývoj v čase.

Článok na stiahnutie
PDF (2,2 MB, 170 stiahnutí)