Ženy podľa počtu živonarodených detí v okresoch SR

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 3 – 15

Abstrakt

Vo vývoji plodnosti existujú na Slovensku dlhodobo významné regionálne rozdiely. V príspevku sa sleduje rozdelenie žien podľa počtu živonarodených detí vo vybraných generáciách žien v okresoch SR. Výsledky umožňujú sledovať zmenu v reprodukčných zámeroch a stratégiách žien, resp. rodín v jednotlivých regiónoch Slovenska počas posledných zhruba 70 rokov. Regionálne rozdiely v reprodukčnom správaní obyvateľstva sú dôležitou informáciou aj pri koncipovaní populačných opatrení.

Článok na stiahnutie
PDF (1,3 MB, 199 stiahnutí)