Využitie dát o dochádzke do zamestnania metódou sieťovej analýzy: príklad Trenčianskeho kraja

Jaroslav Rusnák, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 46 – 61

Abstrakt

V príspevku predstavujeme možnosti aplikácie sieťovej analýzy využitím dát o dochádzke do zamestnania v rokoch 2001 a 2011 v obciach Trenčianskeho kraja. Hlavným cieľom je analyzovať zmeny priestorového vzoru dochádzkových tokov do zamestnania, ktoré sú previazané so zmenami ekonomickej štruktúry obcí. Pokúsime sa vysvetliť zmeny veľkosti lokálnej ekonomiky obcí na základe údajov o dochádzke, odchádzke, zamestnanosti v mieste bydliska a nezamestnanosti.

Článok na stiahnutie
PDF (1,2 MB, 139 stiahnutí)