Slovenská štatistika a demografia 4/2014

Počet strán: 72

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,8 MB, 332 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY