Modely riadenia rizika v zaistení

Michal Páleš, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 3 – 11

Abstrakt

Príspevok je zameraný na analýzu rizika v oblasti zaistenia. Presnejšie na využitie Panjerových rekurentných vzťahov na určenie rozdelenia pravdepodobnosti celkovej škody a aplikácie kvótového zaistenia. Projekt, resp. požiadavky ORSA sú neoddeliteľnou súčasťou stratégie riadenia rizika všetkých poisťovní a poisťovacích skupín. Hlavným cieľom ORSA je pochopenie a identifikácia všetkých rizík, ktoré súvisia s poistným trhom, a zvolenie vhodných nástrojov na ich analýzu a riešenie v súlade s kapitálovými požiadavkami a požiadavkami týkajúcimi sa technických rezerv. Článok teda opisuje jednu z možných metód analýzy rizika v súvislosti s kvótovým zaistením.

Článok na stiahnutie
PDF (845,0 KB, 244 stiahnutí)