Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny, I. časť

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 40 – 53

Abstrakt

lavným cieľom príspevku je prezentovať charakter demografickej reprodukcie obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny. V prvej časti sa zameriame na možnosti demografickej analýzy v spojitosti s dostupnými údajmi a pozornosť budeme venovať procesom sobášnosti a rozvodovosti. Okrem toho sa tiež pozrieme na celkové spoločenské podmienky reprodukcie v spojitosti s proklamovanou a realizovanou populačnou politikou.

Článok na stiahnutie
PDF (657,1 KB, 229 stiahnutí)