Slovenská štatistika a demografia 3/2023

Počet strán: 82

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (5,4 MB, 412 stiahnutí)

Editoriál

Helena Glaser-Opitzová, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

(viac…)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

PRIPRAVUJEME

Obyvateľstvo Slovenskej republiky podľa rodinného stavu

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Charakteristiky výkonnosti procesu v metodológii Six Sigma

Milan Terek, Vysoká škola manažmentu, Slovenská republika

Výpočet rýchlych odhadov v štatistike cestovného ruchu

Boris Frankovič, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika