Hedonický index spotrebiteľských cien: diagnostika a analýza rozptylu

Peter Knížat, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Typ článku: vedecký článok
Strany: 21 – 38

Abstrakt

Web scrapovanie poskytuje nový inovatívny zdroj údajov, ktorý môžu národné štatistické úrady využiť v cenovej štatistike. Ceny produktov sa automaticky sťahujú z internetu, čo umožňuje širší výber reprezentatívnych produktov v spotrebnom koši. Ďalšou výhodou scrapovania online cien je, že používateľ môže získať charakteristické parametre jednotlivých produktov. Tieto parametre sa využívajú pri výpočte hedonického cenového indexu, ktorý je vhodnejší pre produkty s vysokou mierou fluktuácie. Hedonická regresia predpokladá, že prirodzený logaritmus ceny produktu možno vysvetliť jeho charakteristickými parametrami. V mnohých predchádzajúcich výskumoch autori odhadnú hedonické cenové indexy rôznych produktov bez toho aby štatisticky vyhodnotili správnosť regresného modelu. V tomto článku vykonáme dôkladnú analýzu hedonického regresného modelu, ktorá zahŕňa kontrolu diagnostiky modelu a jeho počiatočných predpokladov. Okrem toho použijeme analýzu rozptylu na testovanie kontrastov medzi kategóriami pre jednotlivé charakteristické parametre. Kategórie bez kontrastu sa potom zlúčia a hedonický cenový index sa prepočíta. V empirickej štúdii vypočítame a porovnávame hedonické cenové indexy pre rôzne prípady, využitím web scrapovaných cien produktu zo slovenského trhu.

Článok na stiahnutie
PDF (4,2 MB, 39 stiahnutí)