Vplyv parciálneho časového pokrytia údajov zo skenerov na presnosť cenových indexov

Helena Glaser-Opitzová, Petra Mazureková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Typ článku: vedecký článok
Strany: 39 – 54

Abstrakt

V procese modernizácie a skvalitňovania cenových štatistík sa Štatistický úrad Slovenskej republiky snaží o implementáciu nových zdrojov údajov. Jedným z možných nových zdrojov sú transakčné údaje obchodných reťazcov, nazývané aj údaje zo skenerov. Využívanie takýchto zdrojov však predstavuje významnú metodologickú zmenu. Jednou zo zásadných zmien je zmena cenového konceptu. Ceny získavané tradičným spôsobom ako tzv. pultové ceny, ktoré sa zisťujú v konkrétnom čase, sú nahradené priemernými cenami za jednotku tovaru. Na presnosť jednotkovej ceny má vplyv obdobie, ktoré berieme do úvahy pri jej stanovení. Cieľom tohto článku je zistiť, či a aký vplyv má navrhované parciálne časové pokrytie sledovaného obdobia (2 týždne vs. mesiac) na hodnoty mesačných cenových indexov.

Článok na stiahnutie
PDF (2,5 MB, 31 stiahnutí)