Spracovanie údajov zo skenerov a výpočet cenových indexov v R balíku cenových indexov

Jacek Białek, Uniwersytet Łódzki, Katedra Metod Statystycznych, Poľská republika

Typ článku: vedecký článok
Strany: 7 – 20

Abstrakt

Hlavným cieľom práce je predstaviť využitie balíka R cenových indexov v oblasti analýzy dynamiky scanner data (transakčné dáta nazývané aj údaje zo skenerov). Balík môže byť užitočným IT nástrojom pre národné štatistické úrady minimálne z niekoľkých dôvodov. Po prvé, umožňuje komplexný prechod od nespracovaných údajov zo skenerov k cenovým indexom, pričom zohľadňuje všetky čiastkové etapy (napr. klasifikáciu produktov alebo párovanie produktov). Po druhé, funkcie balíka prostredníctvom ich parametrizácie umožňujú vykonávať experimentálne práce, ako je nastavenie prahov pre dátové filtre alebo dĺžky intervalu (časového okna) pre multilaterálne indexy. Po tretie, balík je vytvorený vo voľnom prostredí R, čo nevytvára žiadne dodatočné náklady na jeho implementáciu.
Prezentácia balíka R je rozdelená do nasledujúcich oblastí: príprava skenerových dát, charakteristiky dátových súborov, výpočty bilaterálnych indexov, výpočty multilaterálnych indexov, rozšírenia multilaterálnych indexov, agregácia výsledkov indexov a porovnávanie cenových indexov. Článok prezentuje príklady týkajúce sa hlavných funkcií balíka na základe dátových súborov, ktoré sú dostupné v balíku cenových indexov.

Článok na stiahnutie
PDF (2,2 MB, 28 stiahnutí)