Potenciál využívania Big data v štatistike (nesmie nám ujsť vlak)

Peter Ďuriš, Go SMART, Slovenská republika


Typ článku: informatívny článok

Strany: 69 – 74

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá iniciatívami Eurostatu v oblasti využívania Big Data v oficiálnych štatistikách a transformáciou týchto iniciatív na podmienky Štatistického úradu Slovenskej republiky. Tieto iniciatívy sa v súčasnosti realizujú prostredníctvom dvoch projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie, pričom ich cieľom je preukázať vhodnosť využívania Big Data pri štatistickej produkcii v rôznych sférach štatistiky.

Článok na stiahnutie
PDF (2,2 MB, 100 stiahnutí)