Slovenská štatistika a demografia 3/2018

SSaD 2018

Počet strán: 80

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,3 MB, 611 stiahnutí)

Editoriál

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

(viac…)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

Politika bez dát je slepá politika

Alexander Ballek, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika
Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

(viac…)

PRIPRAVUJEME

Demografické struktury obyvatelstva České republiky v období 1918 – 2018

Dagmar Bartoňová, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika

Populace podniků vymezená využitím administratívnych zdrojů dat

Roman Pavelka, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Zmeny v štruktúre obyvateľstva podľa veku, rodinného stavu a vzdelania na Slovensku po vzniku Československa

Viera Pilinská, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Priemerná ročná percentuálna zmena potenciálnych stratených rokov života v slovenskej populácii

Martin Samohýl, Katarína Hirošová, Ľubica Argalášová, Jana Jurkovičová, Ústav hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Zmeny v kohortnej plodnosti žien Slovenska v spojitosti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Konferencia Českej demografickej spoločnosti

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika