Makroekonomická výkonnosť slovenskej ekonomiky v rokoch 1995 – 2017

Ján Haluška, INFOSTAT, Slovenská republika
Jaroslav Dolinič, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 57 – 76

Abstrakt

Z oficiálnych štatistických údajov vyplýva, že zatiaľ čo v roku 1995 dosiahla tvorba reálneho HDP 35,2 mld. €, v roku 2017 predstavovala 81,7 mld. €. V roku 2017 bola teda výkonnosť slovenskej ekonomiky oproti roku 1995 viac ako dvakrát vyššia. Primárne vzrástla zásluhou agregátneho dopytu, ktorý je hlavným zdrojom rastu výkonnosti otvorenej ekonomiky. Agregátny dopyt bol v roku 2017 až trikrát vyšší ako v roku 1995, pretože v uvedenom 23-ročnom období takmer sústavne rástol. Pokles zaznamenal len v roku 1999 a 2009. Kým v roku 1999 bol spôsobený poklesom domáceho dopytu, v roku 2009 globálnou hospodárskou krízou, vplyvom ktorej poklesol domáci aj vonkajší dopyt. Preto bol pokles agregátneho dopytu v roku 2009 (o 11,3 %) rádovo hlbší ako v roku 1999 (o 1,7 %). Z hľadiska vývoja HDP v parite kúpnej sily sa SR v analyzovanom období značne priblížila k priemeru EÚ.

Článok na stiahnutie
PDF (2,0 MB, 661 stiahnutí)

Menu