Storočie zmien sobášnosti a rozvodovosti v Českej republike a v Slovenskej republike

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika
Luděk Šídlo, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Karlova, Česká republika

Strany: 44 – 56

Abstrakt

Sobášnosť a rozvodovosť v Českej republike a v Slovenskej republike prešli od začiatku 20. storočia veľkými zmenami, ktoré sa odrážajú nielen na intenzite týchto procesov, ale aj na štruktúre obyvateľstva podľa rodinného stavu, charaktere rodín a domácností. Hlavným cieľom príspevku je v základných rysoch analyzovať dlhodobý vývoj sobášnosti a rozvodovosti v Slovenskej republike a v Českej republike. Zameriame sa na hodnotenie vývoja intenzity, časovania vstupov do manželstva, ako aj vývoj rizika rozvodu, a to v kontexte celospoločenských a politických zmien, ako aj legislatívnych opatrení.

Článok na stiahnutie
PDF (1,2 MB, 487 stiahnutí)

Menu