Vývoj reprodukčného správania v Českej republike a v Slovenskej republike v 20. storočí a na začiatku 21. storočia

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika
Luděk Šídlo, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Karlova, Česká republika

Strany: 25 – 43

Abstrakt

Reprodukčné správanie v Českej republike a v Slovenskej republike prešlo v 20. storočí a na začiatku 21. storočia viacerými významnými transformáciami. V priebehu niečo viac ako 100 rokov sa charakter plodnosti a úmrtnosti podstatným spôsobom viackrát zmenil. Cieľom príspevku je analyzovať vývoj pôrodnosti a plodnosti spolu s úmrtnosťou v dlhom časovom aspekte a poukázať na hlavné posuny, ktorými demografická reprodukcia v oboch krajinách od vzniku Československa prešla až do súčasnosti.

Článok na stiahnutie
PDF (1,2 MB, 322 stiahnutí)