Vývoj počtu a prírastkov obyvateľstva na území Českej republiky a Slovenskej republiky v období 1918 – 2017

Branislav Bleha, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Pavel Hájek, Krajská správa ČSÚ pre Stredočeský kraj, Česká republika
Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 7 – 24

Abstrakt

Vývoj počtu a prírastkov obyvateľstva priamo závisí od reprodukčného a migračného správania obyvateľstva, ktoré je významne ovplyvňované spoločenskou a ekonomickou situáciou. Veľkosť populácie a hlavne jej štruktúra zasa spätne vplýva na fungovanie spoločnosti. Preto je potrebné sledovať a hodnotiť vývoj počtu a prírastkov obyvateľstva v dlhodobej perspektíve a v širších súvislostiach. Článok hodnotí a porovnáva vývoj počtu a prírastkov obyvateľstva na území Českej republiky a Slovenskej republiky za posledných 100 rokov, teda od vzniku 1. Československej republiky po súčasnosť.
 

Článok na stiahnutie
PDF (1,4 MB, 1 108 stiahnutí)