Slovenská štatistika a demografia 3/2017

Počet strán: 89

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (2,8 MB, 10 stiahnutí)

Editoriál

Erik Šoltés, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

(viac…)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

Menu