Viacrozmerná analýza rozptylu a jej aplikácie

Gábor Szűcs, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 20 – 33

Abstrakt

Analýza rozptylu bola navrhnutá predovšetkým na posúdenie podobností a odlišností medzi viacerými súbormi, pričom jej prostredníctvom možno testovať efekt jedného alebo viacerých faktorov. Ak sa na pozorovaných objektoch súčasne sledujú viaceré štatistické znaky, odporúča sa použiť viacrozmernú analýzu rozptylu, ktorá ponúka komplexnejšie možnosti testovania odlišností medzi súbormi alebo efektmi. Tento článok poskytuje krátky úvod do teórie jednorozmernej analýzy rozptylu a zovšeobecnenie modelu pre prípad viacerých rozmerov. Uvádza teoretický aparát na testovanie hypotéz pomocou viacrozmernej analýzy rozptylu a ukážky jej použitia na reálnych dátach v softvéri R.

Článok na stiahnutie
PDF (1,3 MB, 406 stiahnutí)