Rozhodovacie stromy ako prediktívna modelovacia technika

Viera Labudová, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 60 – 76

Abstrakt

Rozhodovacie stromy sú silným nástrojom, ktorý sa používa na predikciu a klasifikáciu. Príťažlivosť metód založených na rozhodovacích stromoch je daná skutočnosťou, že rozhodovacie stromy predstavujú pravidlá. Ak sa rozhodovací strom používa na klasifikáciu (cieľová premenná je kategoriálna), nazýva sa klasifikačný strom. Ak sa použije na regresné úlohy (cieľová premenná je spojitá), nazýva sa regresný strom. Článok sa venuje opisu štruktúry rozhodovacích stromov a základným algoritmom na konštrukciu rozhodovacích stromov.

Článok na stiahnutie
PDF (1,5 MB, 1 003 stiahnutí)