Slovenská štatistika a demografia 2/2020

Počet strán: 84

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (4,5 MB, 929 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

PRIPRAVUJEME

Monotematické číslo Slovenskej štatistiky a demografie 3/2020 zamerané na viacrozmerné štatistické metódy.

Způsoby výběru vysvětlujících proměnných v klasifikačních stromech

Hana Řezanková, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika

Použitie jednoduchých metód viacrozmerného porovnávania pri analýze zadlženosti krajín

Viera Labudová, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Využitie regresnej analýzy pri modelovaní úmrtnosti v životnom poistení

Tatiana Šoltésová, Jana Kútiková, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Index ľudského rozvoja: klasifikácia európskych krajín pomocou viacrozmerných metód

Iveta Stankovičová, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Alena Mojsejová, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika