Čtyřparametrické a tříparametrické lognormální křivky jako modely mzdových rozdělení

Diana Bílková, Fakulty informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika

Strany: 35 – 56

Abstrakt

Tento článek se zabývá konstrukcí modelů rozdělení mezd pomocí čtyřparametrových a tříparametrových lognormálních křivek. Hlavním cílem výzkumu je porovnat přesnost získaných modelů s využitím obou typů lognormálního rozdělení jako modelů rozdělení mezd. Minimální mzda v daném roce představuje počátek čtyřparametrických a tříparametrických lognormálních křivek. Odhady zbývajících tří, respektive dvou parametrů, jsou konstruovány pomocí kvantilové metody. Testové kritérium chí-kvadrát je použito k vyhodnocení přesnosti získaných modelů. Téměř ve všech případech mzdových modelů poskytly čtyřparametrové lognormální křivky přesnější výsledky než tříparametrové lognormální křivky. Výsledky z hlediska přesnosti obou typů lognormálních křivek jsou stejně přesné pouze v několika
případech. Rozdíly v přesnosti čtyřparametrových a tříparametrových mzdových modelů však nejsou kritické.

Článok na stiahnutie
PDF (1,7 MB, 355 stiahnutí)