Skoré a neskoré materstvo na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Centrum psychologických a spoločenských vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Strany: 17 – 34

Abstrakt

Skoré materstvo na Slovensku bolo historicky dôležitým charakteristickým prvkom reprodukčného správania. Od začiatku 90. rokov minulého storočia sme však svedkami výrazného a dynamicky prebiehajúceho odklonu od tohto modelu a naopak dochádza, k procesu odkladania materského štartu a tým aj celého prechodu k materstvu a rodičovstvu. Hlavným cieľom príspevku je analyzovať skoré a neskoré materstvo na Slovensku v dlhšom časovom aspekte, poukázať na hlavné zmeny a vývojové trendy a súčasne identifikovať prípadné regionálne rozdiely existujúce v prvej polovici 90. rokov a v poslednom období.

Článok na stiahnutie
PDF (2,4 MB, 338 stiahnutí)