Slovenská štatistika a demografia 2/2019

SSaD 2019

Počet strán: 84

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,7 MB, 829 stiahnutí)

Editoriál

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

(viac…)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

PRIPRAVUJEME

Odborný seminár „Století statistiky“

Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR

Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Meziválečná Československá statistická společnost

Prokop Závodský, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika