Demografické výzvy na Slovensku na najbližšie desaťročia

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 5 – 13

Abstrakt

Populačný vývoj na Slovensku prinesie v najbližších desaťročiach zásadné zmeny vo vývoji počtu a hlavne vekového zloženia obyvateľstva. Tieto zmeny následne významne a dlhodobo ovplyvnia fungovanie spoločnosti. Najviac sa to bude týkať oblastí, ktoré sú s obyvateľstvom priamo prepojené – trh práce, sociálne poistenie, zdravotníctvo a sociálne služby. Na demografické výzvy musí spoločnosť adekvátne a včas reagovať.

Článok na stiahnutie
PDF (1,2 MB, 668 stiahnutí)