Faktory neurčitosti v predikciách vývoja zahraničnej migrácie v Slovenskej republike

Branislav Bleha, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Boris Divinský, nezávislý expert na problematiku zahraničnej migrácie, Slovenská republika

Strany: 37 – 47

Abstrakt

Zahraničná migrácia patrí k najdynamickejším procesom v spoločnosti. Je veľmi diskutovaná v odborných, ale čoraz viac i v laických kruhoch. Migračná kríza z roku 2015 ešte viac zvýšila o ňu záujem. Vzhľadom na dobre známe problémy s evidenciou migrantov je často náročná jej analýza. Ešte náročnejšie sú však predikcie jej budúceho vývoja. Autori sa v príspevku zaoberajú niektorými z ich pohľadu podstatnými faktormi neurčitosti pri prognózovaní vývoja zahraničnej migrácie v Slovenskej republike, ktoré rozdelili do niekoľkých skupín.

Článok na stiahnutie
PDF (1,2 MB, 299 stiahnutí)