Slovenská štatistika a demografia 2/2018

SSaD 2018

Počet strán: 80

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,0 MB, 325 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

PRIPRAVUJEME

Monotematické číslo Slovenskej štatistiky a demografie 3/2018, ktorého ústrednou témou budú dve významné výročia – 100 rokov od vzniku Československej republiky a 25 rokov samostatnej štatistiky na Slovensku. Výsledkom spolupráce slovenských a českých autorov bude súbor príspevkov venujúcich sa demografii obyvateľstva Česka a Slovenska od roku 1918 až po súčasnosť, ako aj nedemografické príspevky hodnotiace z rôznych hľadísk 25 rokov od rozdelenia spoločného štátu. V špeciálnom čísle si tiež pripomenieme 25. výročie samostatnej štatistiky na Slovensku.