Aké je pozadie nízkych miezd v strednej a východnej Európe?

Jan Drahokoupil, Agnieszka Piasna, Európsky odborový inštitút, Belgicko

Strany: 3 – 25

Abstrakt

V článku sa porovnáva úroveň miezd v krajinách Európy vzhľadom na ukazovatele o pracovníkoch a firmách, a to s osobitným zreteľom na mzdové úrovne v krajinách strednej a východnej Európy. Náklady na pracovníkov a pracoviská možno považovať za proxy ukazovateľ produktivity práce. Odhadujeme rozsah, v akom rozdiely v mzdách sledované na agregovanej úrovni súvisia s rôznym zložením pracovných síl a pracovísk, ako aj s druhmi zamestnania v jednotlivých krajinách. Taktiež dekomponujeme sledované rozdiely v návratnosti nákladov identifikáciou odvetví a kategórií zamestnaní, ktoré prispievajú najväčšou mierou k mzdovým rozdielom sledovaným na agregovanej úrovni.

Článok na stiahnutie
PDF (1,9 MB, 123 stiahnutí)

Menu