Vplyv vonkajších nerovnováh na rozhodnutia o proticyklickom kapitálovom vankúši na Slovensku

Štefan Rychtárik, Národná banka Slovenska, Slovenská republika
Andrej Kopčár, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 40 – 51

Abstrakt

Proticyklický kapitálový vankúš patrí medzi hlavné nástroje makroprudenciálnej politiky v oblasti cyklických rizík. Jeho cieľom je zvyšovať odolnosť bankového sektora v dobrých časoch, aby lepšie zvládol vyššie straty v čase krízy. Preto je správna identifikácia finančného cyklu kľúčová pre efektívne fungovanie celej schémy. V našej práci pomocou jednoduchých empirických metód testujeme, či sú v prípade Slovenska údaje z platobnej bilancie relevantné na popísanie finančného cyklu. Ukazuje sa, že deficit bežného účtu platobnej bilancii má potenciál byť zaradený medzi podkladové indikátory pre proticyklický kapitálový vankúš.

Článok na stiahnutie
PDF (1,7 MB, 292 stiahnutí)