Hodnotenie vývoja ceny bývania pomocou kompozitného indexu

Mikuláš Cár, Roman Vrbovský, Národná banka Slovenska, Slovenská republika

Strany: 26 – 39

Abstrakt

Postupné oživovanie slovenského trhu s bývaním od polovice roku 2014 sa v priebehuroku 2016 a ešte aj na začiatku roku 2017 prejavilo v dynamickom raste priemernejceny bývania, čo podnietilo diskusiu o možnom začiatku nafukovania realitnej bubliny.Z jednoduchých porovnávaní vývoja cien bývania a vývoja vybraných súvzťažnýchukazovateľov sa intuitívne vylučovala možnosť nafukovania realitnej bubliny. Hlavnýmprotiargumentom bola skutočnosť, že takmer päťročná stagnácia cien bývania od roku2010 bola sprevádzaná relatívnym zlepšovaním príjmovej situácie domácností.Preto rýchlejší rast cien bývania, ako bol rast príjmov domácností v poslednýchštvrťrokoch, možno považovať ako kompenzáciu za obdobie stagnácie cien bývaniav nedávnej minulosti. Intuitívne úvahy potvrdil aj sofistikovanejší prístup k hodnoteniu primeranosti vývoja cien bývania pomocou kompozitného indexu. Podľa viacerých prístupov majú tieto indexy v posledných štvrťrokoch rastúci trend, ale zatiaľ nedosiahli také hodnoty, ktoré by signalizovali výraznejšie riziko pre aktuálny vývoj cien bývania aj z pohľadu finančnej stability.

Článok na stiahnutie
PDF (1,6 MB, 342 stiahnutí)