Úvod do statistické grafiky programového systému SAS

Roman Pavelka, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Typ článku: informatívny článok
Strany: 52 – 71

Abstrakt

Grafy, diagramy, schémata jsou základními prvky téměř všech datových analýz. Grafická zobrazení (vizualizace dat) jsou potřebná ve všech fázích zpracování dat, od počátečního hodnocení údajů k návrhu vhodného statistického modelu posuzovaných dat včetně diagnostiky vybraného statistického modelu. Odhalují vzory, rozdíly a nejistotu, která není v tabelárním výstupu zřejmá. Grafika vyvolává otázky, které stimulují hlubší zkoumání a přidává vizuální přehlednost a bohatý obsah do přehledů a prezentace. Získané grafické výstupy jsou často velkou pomocí pro statistiky při jejich diskusi nad výsledky analýz dat s nestatistiky, jako jsou psychologové, sociologové, psychiatři a další, jejichž rozhodování se opírá o empirickou evidenci z nashromážděných dat. Jedním z velmi vhodných produktů k prezentaci výsledků analýz, který poskytuje mnoho nástrojů pro vytváření statistické grafiky, je programový systém SAS.

Článok na stiahnutie
PDF (1,8 MB, 109 stiahnutí)

Menu