Slovenská štatistika a demografia 2/2016

Počet strán: 84

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,0 MB, 572 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY