Analýza postojov obyvateľov SR k riziku pri investovaní

Katarína Kuľková, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Iveta Stankovičová, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 3 – 14

Abstrakt

Postoj domácnosti k finančnému riziku môže byť ovplyvnený viacerými faktormi a okolnosťami, ktoré v domácnosti nastali alebo sa očakáva, že nastanú. Cieľom príspevku je identifikácia hlavných determinantov, ktoré majú vplyv na postoj slovenských domácností k riziku pri investovaní. Použili sme údaje získané z prieskumu o finančnej situácii a spotrebe domácností (HFCS 2010). V prostredí SAS Enterprise Guide bol vytvorený multinomický logistický model, ktorý vyjadruje závislosť medzi postojom domácností k riziku pri investovaní a nájdenými determinantmi.

Článok na stiahnutie
PDF (987,8 KB, 73 stiahnutí)

Menu