Odkladanie pôrodov do vyššieho veku a nízka plodnosť v krajinách Vyšehradskej skupiny

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Strany: 31 – 46

Abstrakt

Jedným z hlavných znakov transformácie plodnosti v krajinách V4 v poslednom štvrťstoročí je odkladanie reprodukčných zámerov do vyššieho veku. S procesom odkladania je úzko spojená nízka hodnota prierezových ukazovateľov plodnosti. V dôsledku zmien v časovaní plodnosti krajiny V4 približne od konca 90. rokov patrili k populáciám s najnižšou intenzitou plodnosti na svete. Hlavným cieľom príspevku je analyzovať zmeny v intenzite a charaktere plodnosti krajín V4 v spojitosti s procesom odkladania a rekuperácie.

Článok na stiahnutie
PDF (881,0 KB, 174 stiahnutí)