Vývoj vzdělanostní struktury českého venkova mezi sčítáními 2001 a 2011 z pohledu prostorové analýzy dat

Renata Klufová, Michael Rost, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika

Strany: 15 – 30

Abstrakt

Cílem příspěvku je hodnocení vývoje vzdělanostní struktury venkovských oblastí ČR na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále jen SO ORP) a obcí v období 2001–2011. Změny vzdělanostní struktury obyvatelstva a dalších charakteristik, jež jsou výsledkem demografického pohybu obyvatelstva, patří mezi základní charakteristiky, které determinují předpoklady pro rozvoj vnitřního potenciálu obcí. Příznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva pak představuje klíčový předpoklad pro uskutečňování politik a strategií rozvoje venkova, které v posledním desetiletí vycházejí stále více z lokálních specifik lidského kapitálu. Venkovské obce a jejich vývoj však nelze hodnotit izolovaně, bez znalosti vývojových tendencí urbánního prostoru. Vlastnímu hodnocení musí nutně předcházet sofistifikované vymezení venkova.

Článok na stiahnutie
PDF (1,6 MB, 73 stiahnutí)

Menu