Slovenská štatistika a demografia 2/2014

Počet strán: 87

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (1,8 MB, 281 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE