Zahraničná migrácia Slovenska – demografické a priestorové aspekty

Marcela Káčerová, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Radka Horváthovár, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 33 – 51

Abstrakt

edzinárodná migrácia je v súčasnosti veľmi horúcou témou vo svete. Jej význam sa zvyšuje v dôsledku zápornej hodnoty prirodzeného prírastku. Migrácia obyvateľstva patrí k dôležitým procesom, ktoré spôsobujú zmeny v sociálno-geografických, ekonomických, sociálnych a demografických štruktúrach. Slovenská republika nie je výnimkou. Migračné procesy v našej krajine zosilneli po vstupe do Európskej únie a ich váha v spoločnosti neustále rastie. Hlavným cieľom príspevku je hodnotenie legálnej migrácie Slovenska v rokoch 1992 – 2011, podrobný rozbor demografických štruktúr zahraničných migrantov a geografických súvislostí zahraničnej migrácie.

Článok na stiahnutie
PDF (1,1 MB, 142 stiahnutí)

Menu