Pracují, a přesto jsou chudí. Srovnávací analýza pracujících chudých v Česku a na Slovensku podle dat z výbeřového šetření EU-SILC

Šárka Šustová, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Česká republika
Eliška Zykmundová, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Česká republika

Strany: 52 – 66

Abstrakt

Hlavním cílem tohoto příspěvku je analyzovat populace pracujících chudých zaměstnanců v Česku a na Slovensku v roce 2010, a to na základě dat z výběrového šetření EU-SILC. V první části článku bude pozornost věnována definici chudoby a vymezení pracujících chudých. Druhá část se již věnuje výsledkům, a to jednak na úrovni jednotlivce a jednak na úrovni domácnosti. Příjmy ze zaměstnání a celkové osobní příjmy jsou srovnány s hranicí chudoby pro jednočlennou domácnost, zatímco ekvivalizovaný příjem domácnosti je porovnán s hranicí chudoby pro dané složení domácnosti. Nezbytnou součástí analytické části je rovněž srovnání charakteristik pracujících chudých v obou uvedených zemích.

Článok na stiahnutie
PDF (790,3 KB, 193 stiahnutí)