Slovenská štatistika a demografia 1/2022

Ilustračný obrázok/Illustrative image

Počet strán: 70

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,4 MB, 487 stiahnutí)

Editoriál

Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

(viac…)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

PRIPRAVUJEME

Sobášnosť slobodných na Slovensku v pandemickom roku 2020

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Slovenská republika

Hľadanie účinných metód a nástrojov na hodnotenie epidemickej situácie

Mikuláš Cár, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Slovenská republika

Analýza kauzálnych vzťahov medzi premennými

Milan Terek, Vysoká škola manažmentu, Slovenská republika

Hodnotenie kvality administratívnych údajov pre potreby Štatistického úradu SR

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika