Slovenská štatistika a demografia 1/2022

Ilustračný obrázok/Illustrative image

Počet strán: 70

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,4 MB, 89 stiahnutí)

Editoriál

Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

(viac…)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

PRIPRAVUJEME

Slovenská štatistika a demografia 2/2022

Sobášnosť slobodných na Slovensku v pandemickom roku 2020

Branislav Šprocha

Hľadanie účinných metód a nástrojov na hodnotenie epidemickej situácie

Mikuláš Cár

Analýza kauzálnych vzťahov medzi premennými

Milan Terek

Hodnotenie kvality administratívnych údajov pre potreby Štatistického úradu SR

Boris Vaňo

Menu